יום ראשון, 7 באפריל 2019

איתור יורשים- החובה לפעול בשקידה סבירהאיתור יורשים- החובה לפעול בשקידה סבירה

משרדנו משרד עורכי דין מתמחה בנושאי צוואות ירושות ועיזבונות לרבות איתור יורשים בארץ ובחו"ל.


לאחר פטירתו של אדם, מבקשים יורשיו להסדיר את חלוקת עזבונו. במידה והנפטר ערך צוואה, חלוקת עיזבונו תיעשה בדרך שנקבעה על ידי הצוואה. אולם במקרה שלא נערכה צוואה המסדירה את אופן החלוקה, הרי שהעיזבון יחולק לפי הוראות חוק הירושה עפ"י דין.

בכל אחת מן האפשרויות, ירושה על פי דין או בדרך של צוואה, ישנה רשימת יורשים אשר יש לכלול אותם בבקשה כמי שזכאים לחלק מסוים בעיזבון. לעיתים יורש שמגיש בקשה לצו ירושה או קיום צוואה אינו מכיר חלק מהיורשים ואינו יודע מה עלה בגורלם או שאין לו קשר עם יורשים מסוימים במדינות רחוקות או מדינות שאין להן קשרים עם ישראל. 

בבית המשפט העליון ניתן פסק דין בתיק ע"א 9694/01 האפוטרופוס הכללי מנהל עזבון המנוח זאב בן צבי ברגמן נ' יוסף פרידמן (פורסם בנבו, 24.12.2003), נידון מקרה בו חלק מהיורשים לא אותר או לא היה ידוע וחלק מהעזבון נוהל על ידי האפוטרופוס הכללי. בבקשה שהוגשה בחלוף 30 שנה ממתן צו הירושה, ביקשו חלק מהיורשים שבית המשפט יקבע כי אין מלבדם עוד יורשים וכי מחצית העיזבון שנוהלה על ידי האפוטרופוס הכללי תועבר לידיהם.

האפוטרופוס הכללי סירב לבקשה וביקש ראיות פוזיטיביות בדבר זהותם וגורלם של היורשים מצד אם המנוח. דרישת האפוטרופוס הכללי נדחתה על ידי בית המשפט העליון שקבע שדי בשקידה סבירה לאיתורם. כלומר, במקרים בהם לא ניתן להוכיח ברמה ראייתית הנדרשת במשפט האזרחי כי יורשים כאלו ואחרים אינם בין החיים, הרי שדי בביצוע פעולות סבירות (שקידה סבירה) על מנת לנסות לאתרם.
מי שמגיש בקשה לצו ירושה או קיום צוואה חלה עליו חובה לפעול בשקידה סבירה לצורך איתור יתר היורשים ויידועם בדבר זכאותם לרשת. בפסק הדין בית המשפט העליון הכיר באפשרות להביא בפניו את המסקנה כי היורשים אינם בחיים.

הכרעה זו חשובה ובאה להקל על יורשים המבקשים לקבל את חלקם בעיזבון כאשר סביר כי אין עוד יורשים וקשה להוכיח זאת.לאחרונה בתיק מסוים משרדנו איתר יורשים באפגניסטן. על אף הקושי באיתור חלק מהם הצליח משרדנו להוציא צו ירושה.

משרדנו מתמחה בין השאר באיתור יורשים ברחבי העולם, וזאת על מנת למנוע קשיים בקבלת צווי ירושה ליורשים המתגוררים בישראל. כמו כן, משרדנו מתמחה באיתור ירושות ברחבי העולם.


תוכלו לפנות למשרדנו בכל ענין בנוגע לצוואות ולירושות ולאיתור יורשים בארץ ובחו"ל ובכל שאלה אחרת בתחום דיני ירושה צוואה ועזבון.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה