יום ראשון, 7 באפריל 2019

הצוואה חייבת להיעשות על ידי המצווה עצמו

הצוואה חייבת להיעשות על ידי המצווה עצמו

משרדנו משרד עורכי דין מתמחה בנושאי צוואות ירושות ועיזבונות לרבות עריכת צוואות.


סעיף 28 לחוק הירושה, תשכ"ה- 1965, קובע:
(א)    אין צוואה נעשית אלא על ידי המצווה עצמו.
(ב)    הוראת צוואה התולה תקפה ברצונו של אדם שאינו המצווה - בטלה.
לפי סעיף זה ניתן ללמוד שצוואה הינה מעשה אישי. אדם המבקש לחלק את רכושו בדרך מסוימת צריך לפעול באופן אישי לכתיבת מבוקשו.
לא ניתן ליפות כוחו של לאחר על מנת שזה יהיה מעין שליח לעריכת הצוואה. המצווה חייב לעשות צוואתו בעצמו לפי סוגי הצוואות.  במה דברים אמורים:
ניתן לערוך צוואה באחת מ- 4 הדרכים הקבועות בחוק:

צוואה בכתב יד- צוואה בכתב יד חייבת להיות כתובה כולה על ידי המצווה מהכותרת, עובר לתאריך ולתוכן הצוואה ועד לחתימה על גבי הצוואה. וכן חייבים לכתוב תאריך. צוואה בכתב יד שנכתבה על ידי אחר שאינה עומדת בדרישות החוק והיא בטלה.

צוואה בפני עדים- צוואה בפני עדים הינה צוואה בה המצווה מביע בכתב (לאו דווקא כתב ידו) את רצונו לחלוקת רכושו לאחר אריכות ימיו ושנותיו, והוא מצהיר בפני העדים  שזוהי צוואתו וזהו רצונו. תפקיד העדים הוא לחתום ולאשרכי המצווה חתם בפניהם והצהיר בפניהם שזהו רצונו.
 
צוואת בפי רשות- צוואה בפני רשות יכול שתיעשה בפני רשם לענייני ירושה, בית משפט, בית דין רבני או נוטריון. כאשר אדם פונה לאחד מאלו ועל מנת שרצונו יכתב בצוואה, עליו לומר בעל פה (ולאחר מכן הדברים יועלו על הכתב) את מבוקשו או להגיש מסמך כתוב. לאחר מכן הציווי יהפוך לצוואה עם קבלת האישור ואימות של אחד מן הגופים המשמש מעין עד לצוואה.

צוואת שכיב מרע-  צוואת שכיב מרע היה צוואה שבעל פה, שנאמרת אך ורק על ידי המצווה עצמו בפני 2 עדים ורק אם המצווה מרגיש שמותו קרוב, ולא נותר זמן להכין צוואה בדרך הרגילה.   על מנת לקיים צוואת שכיב מרע יש לעמוד בתנאים מפורטים הקבועים בחוק.

בדיקת הדרכים לעריכת צוואה מראה כי על המצווה חלה החובה לעשות בעצמו או לומר בעצמו, כדי להביע את רצונו לאופן חלוקת רכושו לאחר פטירתו .
משמעות הדבר  היא שאדם לא יוכל לשלוח אדם אחר לחתום על צוואתו במקומו, ואין אדם אחר יכול לערוך צוואה בשם אדם אחר אלא אם המצווה נוכח ומכתיב את רצונו וחותם בפני עדים או רשות. לכן  גם אפוטרופוס לקטין או לאדם שמונה לו אפוטרופוס אינו יכול לערוך צוואה לאדם אחר שהוא אחראי על ענייניו, ואפילו בית המשפט אינו יכול לצוות בשם אדם אחר.
מאחר והצוואה נערכת רק על ידי המצווה עצמו, בא חלקו השני של הסעיף ומבהיר כי גם צוואה שמתנה את תוקפה ברצונו של אדם אחר שאינו המצווה, היא צוואה בטלה.

תוכלו לפנות למשרדנו לצורך עריכת צוואה או  בכל שאלה בנוגע לצוואות ולירושות ולהתנגדות לצוואה או הגנה על צוואה ובכל שאלה אחרת בתחום דיני ירושה צוואה ועזבון.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה